Bogen GANDHIS VEN skildrer Anne Marie Petersens liv, herunder de mennesker og begivenheder i Danmark og i Indien, der var med til at forme hendes liv og virke.
 
Anne Marie Petersen arbejdede som grundtvigsk missionær i Indien fra 1909 - 1951 på et meget afgørende tidspunkt i Indiens nyere historie. I store dele af denne periode kæmpede landet for sin frihed fra den britiske kolonimagt i særdeleshed under ledelse af Mahatma Gandhi.
 
Mødet med den indiske befolkning og særligt Anne Marie Petersens møde og venskab med Mahatma Gandhi fik stor og afgørende betydning for hende og det arbejde, hun rejste ud for at udføre.
 
Hendes grundtvigske tanker om folkelighed og respekt for andre menneskers særpræg og egenart medførte, at hun mange gange i sit liv måtte træffe afgørende valg.
 
Bogen GANDHIS VEN er derfor også en historie om det at have et mål og gå efter det mål uanset hvad, omverden måtte mene og om at bevare sin integritet.

I 1921 lagde Mahatma Gandhi grundstenen til den pigeskole, der efter få år i Indien blev Anne Marie Petersens kald og virke. Hundredevis af piger fik et hjem og en tryg opvækst med skolegang og muligheder.
 


Ny bog 

Forfatter Tine Elisabeth Larsens anden bog, GANDHIS VEN udkom den 2. oktober 2014.

Siden 1993 har hun beskæftiget sig intensivt med indiske forhold og især situationen for piger og kvinder. Derudover er Tine cand. theol., foredragsholder, Reiki-healer og formand for Dansk - Indisk Børnehjælp.

Bogen er på 832 sider (inkl. illustrationer) og koster 349,- kr.
 
 
 
 
Tine Elisabeth Larsen | CVR: 25377281  | Tlf.: 20636074 | mail@tineelisabethlarsen.dk