Ninette Lundquist Christensen skriver:

"Biografien “Gandhis ven” er meget nærværende og berigende læsning. Beskrivelserne af hovedpersonen Anne Marie Petersens mod og passionerede forhold til Indien sætter mange tanker i gang, og giver en unik forståelse af Indiens historie som også præger dem i dag og af den uvurderlige værdig det har, når mennesker tør følge deres drømme og det de tror på."

♦♦♦


Erik Linow skriver:
"Man tror det er løgn, men det er den skære sandhed, at den danske Indien missionær, Anne Marie Petersen, i en 30 årig periode var hjertens god ven og fortrolig med Indiens store søn, Mahatma Gandhi. Aldrig havde jeg forestillet mig, at et så nært venskab bevidnet bl.a. gennem en større brevskrivning, med udveksling af betydningsfulde tanker i relation til skole, samfund, religion og kristendom, ikke for længst skulle være dokumenteret i mindste detaljer."
Læs anmeldelsen på Litteratursiden og 
udfordringen

♦♦♦

Jørgen Harboe skriver:
"Der er ikke mange bøger om danskere, som levede fuld og helt, både som missionærer og bistandsfolk, men Tine Elisabeth Larsens 832 sider lange værk om Anne Marie Petersen er en af dem.
Og en fremragende fremstilling af et liv i troens og den folkelig udviklings tjeneste..." Citatet stammer fra bogen "Kristendom og udvikling. Kan tro flytte bjerge? Uffe Torm (red.)". Her har Jørgen Harboe skrevet om Anne Marie Petersen ud fra bogen Gandhis ven.

♦♦♦

Jørgen Nørgård Pedersen skriver:

Lad mig igen kvittere for modtagelsen af din nylig udkomne bog.
Nu har jeg jo set lidt i den og jeg må nok sige, at jeg er begejstret. Rigtigt flot arbejde med alle nødvendige detaljer og en flot beskrivelse af den tid, hvor bogen nu rammer ind i.
Jeg blev ringet op af min tidligere formand Pastor Thorkild Schousboe Laursen der var fuld af lovord om bogen. Han ville bare være sikker på, at jeg også havde fået og evt. læst den.
Tillykke med den, Tine.
Den vil komme til at glæde mange i årende fremover. Og nu står den i Danmissions bibliotek.

♦♦♦

Anmeldelse i Kristeligt Dagblad 21. januar 2015 af Doris Ottesen:
"Biografien om Anne Marie Petersen er elementært spændende læsning for enhver med interesse for missionshistorie, Indiens historie eller kvindehistorie....Tine Elisabeth Larsen, der er teolog og formand for Dansk-Indisk Børnehjælp, har i sin bog ”Gandhis ven” med undertitlen ”Om at følge sine egne veje, sine drømme og sit mål” skrevet Anne Marie Petersens livshistorie.

Og det er fascinerende læsning. Ikke en af de mange sider føles overflødig. Biografien er elementært spændende læsning for enhver, der interessere sig enten for missionshistorie, Indiens historie eller kvindehistorie. Og har man bare almindelig interesse i én af delene, er man virkelig godt underholdt og oplyst....

Tine Elisabeth Larsen er velskrivende, teksten flyder ubesværet og letlæst, og dertil kommer så, som bogens bedste greb, at vi hele tiden hører Anne Marie Petersens egen stemme. Citaterne fra hendes egne såvel som andres breve, ikke mindst brevene fra Gandhi til Anne Marie Petersen selv, er mange og lange. Og netop dette forhold, som kunne være et problem, giver et helt enestående og dugfrisk indtryk, ikke blot af de involverede personers markante personligheder, men også af de rent faktiske og praktiske problemer, som de stod over for..."
Kristeligt Dagblad. Se mere

♦♦♦

Bog om Gandhis danske ven
Ulandsnyt 24. november 2014
Se mere her

♦♦♦ 

Lektørudtalelse om Gandhis Ven oktober 2014.
"Egner sig for låneren der søger en biografi om én bemærkelsesværdig dansk kvinde samt hendes måske endnu mere bemærkelsesværdig ven, Gandhi. For biografilæsere, og læsere med interesse for Indien, kan også bruges af opgaveskrivende.

Samlet konklusion. En virkelig sværvægter i ordets bredeste forstand, men en bog der nok skal kunne tilfredstille selv den mest kræsne låner. Kan anbefales..."
Lektørudtalelse, DBC.

♦♦♦


Sognepræst Hanne Bang skriver:

”Tine E. Larsen har begået en meget interessant og inspirerende bog, hvor læseren får en omfattende og detaljeret indføring i såvel et lille stykke danmarkshistorie, missionshistorie og Indienshistorie. Læseren bevæges og føres afsted af de mange interessante brevvekslinger mellem Anne Marie Petersen og missionsselskabet i Danmark og ikke mindst fra brevvekslingen med Mahatma Gandhi, som giver et helt unikt indblik og forståelse af menneskene bag, deres bevæggrunde og deres særlige venskab”. 

♦♦♦

Cand.pæd Mai Grønholt skriver:
"Jeg havde ikke noget forhåndskendskab til Anne Marie Petersen eller den historiske periode, hvori denne fortælling udspiller sig, inden jeg gav mig i kast med Tine Elisabeth Larsens dybtgående beretning om den inspirerende kvinde og hendes liv i en historisk og kulturelt enestående tid.

Gennem et rigt udvalg af breve og rejseskildringer følger vi Anne Marie Petersens tanker og refleksioner. Det er dybt inspirerende at møde hende gennem denne korrespondance, som en selvstændigt tænkende og fordomsfri kvinde, der skarpt iagttager det indiske samfund der omgiver hende. Velskrevet og levende skildrer hun begivenheder, mennesker, møder og venskaber med bl. a. Gandhi.
Det har været meget berigende læsning, hvor jeg har fået langt større forståelse for det indiske samfund og for de tråde der kan trækkes frem til problematikker i nutidens Indien som eksempelvis kvinders vilkår.
Tine Elisabeth Larsen har skrevet en fascinerende biografi af en kvinde, der med sit mod inspirerer den dag i dag og bogen udgør en vigtig brik til vores forståelse af det indiske samfund.

♦♦♦

Professor, dr. phil Holger Bernt Hansen skriver:
Tine Elisabeth Larsen blev allerede i sin studietid fascineret af Anne Marie Petersen, og de har faktisk "boet sammen" lige siden. Talrige rejser til Indien i Anne Marie Petersens fodspor har ført til ny viden, som supplerer - og nogle gange korrigerer - det omfattende skriftlige kildemateriale, som Tine Elisabeth Larsen har gennemgået. Værkets mange spændende fotografier får læseren til at føle, at han/hun er med på rejserne til Indien.

♦♦♦

Skolelærer Jette Wogensen skriver:
Læs en fantastisk bog, der handler om virkelige begivenheder, som de fandt sted i Danmark i 1900 tallet. Dyk ned i en spændende dansk troende, kvindes liv, og du bliver klogere på engelsk, dansk og indisk historie udover missionsarbejdet i Danmark i 1900 tallet. Find ud af, hvordan en klog kvindelig, dansk missionær som Anne Marie Pedersen kunne rejse og have et liv i Indien. Læs den gribende beretning om hendes skole. Følg med i hendes kamp om at få lov til at lave skole på de betingelser, Anne Marie Petersen mente var de rigtige. Hun har mange samtaler og korrespondance med Gandhi undervejs, og livet og skolen er til debat. Det er en utrolig, varm, gribende fortælling om en kvindes mod og en kamp for pigers forhold i Indien. Alle kan med fordel læse den for at forstå, hvor vigtigt det er, at vi uddannes til livet. Den berørte mig meget, da jeg læste den. Gandhis Ven forandrer dit liv. Den forandrede mit.

♦♦♦

Holger Terp, Fredsakademiet skriver:
Ny og fremragende rigt illustreret biografi over missionæren og underviseren Anne Marie Petersen som virkede i Indien fra 1909 - 1951. Specielt vigtigt i biografien er den omfattende korrespondance mellem Anne Marie Petersen, Mahatma Gandhi, Ester Færing og Ellen hørup, som både er sat ind i en personlig og historisk sammenhæng, således, at læseren får en god forståelse af Indien historie i perioden 1920-1950.

♦♦♦

Niels Thomsen, Teolog, tidligere frimenighedspræst og rektor for Præstehøjskolen, skriver:
Tine Elisabeth Larsen har skrevet en biografi om Anne Marie Petersen, født i 1878 i Rosilde på Østfyn og død i 1951 i Sydindien. Hendes grav er inden for muren omkring Seva Mandir, den skole, hun i 1920’erne fik bygget ved den lille by Porto Novo, der ligger ved kysten ca. 200 km syd for Chennai (tidl. Madras). 

Gandhis ven hedder bogen. Med god grund, for fra 1917 til sin død havde Anne Marie Petersen et nært venskab med Gandhi, som også var den, der i 1921 nedlagde grundstenen til Seva Mandir.

Anne Marie Petersen var missionær, først i den Løventhalske mission, siden i DMS og derefter i sin egen, Porto Novo Missionen. Hendes baggrund var grundtvigske kredse, og med det udgangspunkt blev hun tidligt engageret i den nationale bevægelse i Indien, som hun forstod som den folkelighed, der på indisk grund svarede til den folkelighed, der var den grundtvigske bevægelses forudsætning ikke blot for fremvæksten af et myndigt folk, men også for en kristendomsforståelse klædt i danske klæder. Hendes mål var at en indisk folkelighed skulle blive sig selv bevidst, så den kunne give form til en indisk kristendom i indiske klæder. Det var hendes inderlige ønske, at Gandhi engang selv ville forstå, at Kristus var svaret på hans religiøse grundspørgsmål.

Det er et righoldigt værk, Tine E. Larsen har skrevet. Allerede i sin ydre form. 832 sider og mere end havandet kilo. Det skal man ikke lade sig skræmme af. Den er velskrevet og let at læse.

Men vigtigere: Den er righoldig også i indhold. Det er et kolossalt stof hun har inddraget. Utallige Anne Marie Petersen breve, både dem, der blev trykt i Porto Novo Missionens blad og mange andre hidtil utrykte. Ud af dem har Tine Elisabeth med sikker hånd valgt en mængde citater: Så mange, så bogen i lange stræk ikke blot er Tine E. Larsens biografi om Anne Marie Petersen, men bliver til Anne Marie Petersens egen selvbiografi. Og hvilken: Anne Marie Petersen er en brevskriver af Guds nåde. Hun lader ofte forstå, at hun ikke er en lærd teolog. Det er sikkert rigtigt. Til gengæld har hun en djærv folkelig udtryksform, i hvilken man hører den mundtlige form. Dertil en sikker sans for at vurdere, hvad hun kan bruge af det, de lærde teologer lægger på bordet. Hendes egen religiøsitet bliver synlig især i hendes gengivelse af, hvilken betydning den indiske kristne vismand og mystiker Sadhu Sundar Singh fik for hende. Hendes jordbundne fynske grundtvigianisme er ubesværet forbundet med en sans for fromhed og mystik, som ellers umiddelbart kan synes at ligge fjernt fra hendes fynske baggrund.

En anden hovedlinje i bogen er den sideløbende fremstilling af udviklingen i Indien i den samme periode, både med en almen beskrivelse af det ydre forløb, men navnlig igen med brede citater fra de involverede, først og fremmest fra Gandhis breve. Det er en levende måde at forstå Indiens vej frem til selvstændighed, at få den formidlet gennem brillerne af mennesker, der selv har taget del i den udvikling. Gandhis egne breve til Anne Marie Petersen er gribende læsning. Han må have haft en umådelig korrespondance. Alligevel har han, som i så høj grad bar den nationale bevægelse i Indien, haft overskud til så personlige og dybt forstående breve til Anne Marie Petersen – og i øvrigt og så til Anne Marie Petersens medarbejder Esther Færing.

Det er en oplevelse, at følges med Tine E. Larsen i hendes engagerede vandring med Anne Marie Petersen i Indien.

Gandhis Ven

 
En augustdag i 1920 holdt Gandhi et stort folkemøde i den sydindiske by Vellore. På forreste række stod en dansk kvinde, den grundtvigske missionær Anne Marie Petersen. Da Gandhi fik øje på hende, kaldte han på hende og sagde: ”Kom herhen, Frk. Petersen” og sagde til hende: ”Jeg er saa glad ved at se Dem”.
Det var en modtagelse, hun ikke havde ventet og fra det øjeblik følte hun sig ikke mere som en fremmed i Indien, men som en af landets egne. Hun blev en nær ven af Gandhi, deltog aktivt i indernes kamp for frihed og selvstændighed og grundlagde en pigekostskole, hvor piger fik både et hjem, skolegang og en uddannelse.

Bogen er på 832 sider (inkl. illustrationer) og koster 349,- kr.

Køb bogen her 
Tine Elisabeth Larsen | CVR: 25377281  | Tlf.: 20636074 | mail@tineelisabethlarsen.dk