Tine Elisabeth Larsen med bogen Gandhis Ven
Mit navn er Tine Elisabeth Larsen. Jeg er uddannet Cand. Theol fra Københavns Universitet i 1997. Samme år afsluttede jeg den praktiskteologiske uddannelse på Pastoralseminariet.

Efter min uddannelse tog jeg til Indien og underviste på en kostskole for piger. Dette blev begyndelsen til et nyt kapitel i mit liv, med Indien som den altdominerende faktor. Da jeg forlod skolen, rejste jeg rundt for at danne mig et yderligere indtryk af landet kulturelt, religiøst og menneskeligt. Det førte senere til bogen "Anne Marie Petersen, A Danish Woman in South India. A Missionary story 1909 - 1951". Udgivet i 2000 af Lutheran Heritage Archives, Gurukul Lutheran Theological College and Research Institute, Chennai, India. 

Endvidere ledte opholdet frem til etablering af foreningen Dansk – Indisk Børnehjælp, hvis formål er at etablere projekter til gavn for børn og kvinder. Mens jeg var i Indien, fik jeg mange opfordringer til at komme tilbage og oprette et børnehjem for piger, og nogle måneder senere så foreningen Dansk - Indisk Børnehjælp dagens lys i januar 1998. Siden 1999 har jeg været formand for denne forening og har besøgt landet på kryds og tværs stort set hvert år siden 1997.

Som formand for Dansk - Indisk Børnehjælp er jeg en del af et fantastisk team, hvor mange mennesker arbejder sammen om en fælles sag, til gavn for endnu flere. 
Det er inspirerende, udfordrende, og det får mit hjerte til at juble. 

Det frivillige arbejde i denne forening har givet mig mange kompetencer inden for motivation, ledelse, facilitering og koordinering. Udover kompetencer og viden om implementering af udviklingsprojekter og samarbejde med andre kulturer.

Fra at have været meget udfarende gik de næste rejser i mit liv indad. Lige siden jeg var barn har jeg følt mig tæt forbundet til alt det som også er mellem himmel og jord, og har for alle der vil høre, holdt foredrag om tro og filosofiske emner, hvilket har resulteret i oprettelse af diverse sammenslutninger som fx. Gustavs venner, Kultura-klubben, og foredragsklubben Philadelphia. Jeg nyder at holde foredrag, samtale, lytte, etablere projekter og ikke mindst at drikke kaffe.

Rejsen fortsatte, og det blev til en uddannelse i projektledelse, hos Fangel Projektledelse, der bl.a. gav færdigheder i coaching og supervision, og deltagelse i en psykoterapeutisk coachuddannelse hos Center for intuition, selvudvikling og livskunst.

Senere er jeg blevet Reikimester (trin 1 + 2 + 3), uddannet fra Center for Spiritualitet, og Certificeret Tankefelt terapeut i Callahan teknikkerne uddannet fra TFT Management v/Henrik Lund.

Igennem mange år har jeg deltaget i forskellige kurser og afholdt foredrag og kurser rundt omkring i Danmark og i Indien. Har arbejdet som frivillig i Sct. Nicolai Tjenesten i København.

gfgfgfg

GANDHIS VEN
Min interesse for Anne Marie Petersen førte mig første gang til Indien i 1997. En ny og anderledes verden åbnede sig for mig, og et nyt kapitel kunne begynde. Siden da er det blevet til mange ophold i landet og ikke mindst afstedkom mit første møde, at min egen livsvej tog en helt anden drejning, end hvad jeg oprindeligt havde forestillet mig med at læse teologi.

Mit møde med Indien og dets befolkning lagde kimen til etablering af foreningen Dansk – Indisk Børnehjælp. Siden foreningens begyndelse i 1998 har denne forening været en stor del af min tilværelse ligesom det at beskæftige mig med emner vedrørende Indien er blevet en fast del af min hverdag.

Der er mange jeg vil takke, fordi de har fulgt mit arbejde med at skrive denne bog og levet sig ind i den verden, jeg har forsøgt at beskrive. Rejst med mig i Indien, deltaget i læsning af kapitler, diskuteret indholdet og inspireret til andre tankegange. Jeg er dybt taknemlig for jeres hjælp og bidrag. Tak til de mange der ved mine foredrag om Anne Marie Petersen og Gandhi har opfordret mig til at sætte mine ord om disse personer ned på skrift.

For mig var det helt naturligt at vælge at udgive bogen GANDHIS VEN selv, og at forlaget skulle hedde Vær i målet. Det er det jeg tror på og forsøger at leve efter.
 
Bogen er tilegnet alle dem, der hver dag drømmer store drømme og lever dem ud.
 
God læselyst.
 
 

Gandhis ven

 
 
En augustdag i 1920 holdt Gandhi et stort folkemøde i den sydindiske by Vellore. På forreste række stod en dansk kvinde, den grundtvigske missionær Anne Marie Petersen. Da Gandhi fik øje på hende, kaldte han på hende og sagde: ”Kom herhen, Frk. Petersen” og sagde til hende: ”Jeg er saa glad ved at se Dem”.
Det var en modtagelse, hun ikke havde ventet og fra det øjeblik følte hun sig ikke mere som en fremmed i Indien, men som en af landets egne. Hun blev en nær ven af Gandhi, deltog aktivt i indernes kamp for frihed og selvstændighed og grundlagde en pigekostskole, hvor piger fik både et hjem, skolegang og en uddannelse.

Bogen er på 832 sider (inkl. illustrationer) og koster 349,- kr.

Køb bogen her
Tine Elisabeth Larsen | CVR: 25377281  | Tlf.: 20636074 | mail@tineelisabethlarsen.dk